Bezpečnostné certifikáty

Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu

Bezpečnostné protipožiarne dvere SHERLOCK® majú certifikát odolnosti proti vlámaniu pre 2., 3. a 4. bezpečnostnú triedu podľa európskej normy STN P ENV 1627. Dvere prešli náročnými skúškami v akreditovanej skúšobni, na základe ktorých im bol certifikát vydaný.

Foto certifikátu je ilustračné, originály sú k nahliadnutiu na predajni

Text 1

Certifikát zhody o stavebnom výrobku

Bezpečnostné protipožiarne dvere SHERLOCK® sú vyrábané v súlade zo zákonom o stavebných výrobkoch č. 90/1998 Z.z. a majú platný Certifikát zhody o stavebnom výrobku. Nad rámec zákonných požiadaviek na stavby, Certifikát zhody o stavebnom výrobku potvrdzuje aj odolnosť dverí proti vlámaniu.

Foto certifikátu je ilustračné, originály sú k nahliadnutiu na predajni

Text 2
Text 2

Certifikát NBÚ

Bezpečnostné protipožiarne dvere SHERLOCK® sú podľa certifikátu Národného bezpečnostného úradu spôsobilé ako mechanický zábranný prostriedok chrániť utajované skutočnosti od stupňa dôverné /2 body/ do stupňa prísne tajné /4 body/.

Foto certifikátu je ilustračné, originály sú k nahliadnutiu na predajni

Text 3
Text 3