Bezpečnostné dvere

Prečo bezpečnostné dvere SHERLOCK® ?

Spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. je popredným výrobcom bezpečnostných dverí , bezpečnostných zárubní, dodávateľom kvalitných trezorov, systému hlavného a generálneho kľúča. Spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. ročne zabezpečuje desaťtisíce bytov a domov.

Bezpečnostné dvere a zárubne SHERLOCK®  majú dlhoročnú históriu. S ich výrobou sa začalo už v roku 1988 a o 4 roky neskôr sa značka SHERLOCK® stala registrovanou ochrannou známkou, ktorá je dnes symbolom kvalitného výrobcu špičkových bezpečnostných dverí na Slovensku, v Čechách, na Morave, v Maďarsku a v Rakúsku.

Spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. dodáva certifikované bezpečnostné trezory, bezpečnostné schránky, trezory na cennosti, peniaze, dokumenty, dátové a zbraňové trezory, zabezpečuje montáž, záručný a pozáručný servis.

Spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. dodáva a montuje systémy hlavného a generálneho kľúča, ktoré umožňujú jedným bezpečnostným kľúčom uzamknúť ľubovoľný počet dverí a zároveň dávajú možnosť určiť a kontrolovať osoby, ktoré môžu do jednotlivých objektov a miestností vstupovať.

Dvere SHERLOCK® a trezory sú certifikované podľa Európskych noriem a Národným bezpečnostným úradom SR.

Spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. poskytuje bezplatné poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti bezpečnostných dverí, bezpečnostných zárubní, trezorov, systému hlavného a generálneho kľúča, vypracovanie komplexnej cenovej ponuky, spolupráca priamo na mieste realizácie stavby
a to od zamerania stavebných otvorov cez dodávku a montáž až po odovzdanie hotovej zákazky.

Spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. poskytuje špecializované konštrukčné riešenia pre stavebný sektor (napr. použitie stavebnej prahovej spojky), univerzálnu zárubňu umožňujúca dodatočné objednanie dverí vo vyššom modelovom rade, zabezpečenie kompletného záručného a pozáručného servisu, množstvo iných doplnkových služieb. Spoločnosť  ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.má vlastné vývojové oddelenie, ktoré umožňuje pružne reagovať na vaše individuálne požiadavky.